vertaal kortingspercentage

de computer, wat kan leiden tot fouten. E) in voorkomend geval, het kortingspercentage dat overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde minimumkwaliteitseisen berekend. Volgens de IJslandse autoriteiten staat in de overeenkomst duidelijk vermeld welk kortingspercentage, sminn minstens aan de andere dienstenaanbieders moet bieden voor wholesaletoegang. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. The reduction rate referred to in Article 11(1 e) and Article 13(1 b) of Regulation (EC) No 449/2001 shall, for each eligible consignment, be the total referred to in paragraph. Nl Ook al mag worden aangenomen dat elke producent zijn beste afnemers de hoogste kortingen heeft verleend, blijkt uit vergelijking van de aan het Gerecht overgelegde kortingslijsten echter, dat "de belangrijkste afnemers" niet voor elk van de drie producenten dezelfde waren. Het in artikel 11, lid 1, onder e korting aktiesport cz en artikel 13, lid 1, onder b van Verordening (EG).

449/2001 bedoelde kortingspercentage per voor steun in aanmerking komende partij is de in lid 2 bedoelde som. EN: less 5 discount, nL: 10 shilling zonder korting. Bronnen: interglot; mwb; Download iate, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; Antiquarian Dictionary. De daaruit voortvloeiende kortingspercentages worden bij elkaar opgeteld. Wiktionary: korting korting noun reductie in prijs korting noun (prozentualer) Preisnachlass, cross Translation: Verwante vertalingen van korting. EurLex-2 de Zwar kann angenommen werden, daß jeder Hersteller seinen wichtigsten Kunden die höchsten Rabatte eingeräumt hat, doch lässt ein Vergleich der dem vingino ondergoed aanbieding Gericht vorgelegten Rabattlisten erkennen, daß "die wichtigsten Kunden" nicht für jeden der drei Hersteller die gleichen waren. English commentVraag om herziening. Het nominale kortingspercentage werd in de in opdracht van de Commissie uitgevoerde ecorys-studie geraamd op 8,4. Betreft: Beperking van het kortingspercentage bij de verkoop van boeken aan de eindgebruiker en vrije concurrentie Subject: Free competition and limit on the discount percentage that can be applied in the sale of books to final consumers De Commissie zal echter een afwijkende spreiding en/of.