korting bedrijfsvoorheffing steunzones

investering en de betrokken vestiging. De detailkaarten van de afzonderlijke zones kan je hier raadplegen: kaart steunzone Antwerpen - kaart steunzone Limburg - kaart steunzone Vlaams-Brabant. Lees meer 10 november 2017, vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone: Waalse steunzones eindelijk erkend. Op de website kan je zelf opzoeken of jouw bedrijf gelegen is in een steunzone. Lees meer 8 september 2017, geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2017. wat belangrijk is inzake het bekijken van de samenhang met andere vennootschappen: Voor verbonden ondernemingen (i.c. Een overzichtskaart met afbakening van de 3 steunzones kan je vinden op de kaart Vlaanderen. Positieve ervaring, suggestie voor bijkomende mogelijkheden, opladen van pagina verloopt niet correct. Lees meer, vrijstelling BV voor investeringen in steunzones: versoepeling gepubliceerd.

Indien de investering betrekking heeft op nieuwe vestigingen en nieuwe activiteiten van bestaande vestigingen kunnen grote ondernemingen wel steun in het kader van deze steunmaatregel krijgen in: provincie Antwerpen: Balen, Dessel en Mol; provincie Limburg: As, Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Herstappe. Lees meer 30 december 2016, schalen bedrijfsvoorheffing 2017 zijn bekend, de zogenaamde bijlage III is op 16 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze bijlage III bevat de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die betaald of toegekend. Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen gedurende twee jaar 25 korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers. Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best? Ondernemingen die in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone investeringen doen en hierdoor nieuwe werknemers aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten.

Concreet betekent dit: dat het criterium tewerkstelling (max. Definitie kmo's en grote ondernemingen, kmos hebben in deze gehele zone recht op steun. 43 miljoen in ten minste twee van de seafolly kortingscode 2019 laatste drie afgesloten belastbare tijdperken niet mogen overschreden worden; voor de berekeningsregels inzake zelfstandigheidscriterium, wordt verwezen naar de (nieuwe) federale bepalingen van de fiscale kmo-definitie (art. Het voordeel geldt voor kmo's (en in bepaalde gemeenten ook voor grote ondernemingen) die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creren. Afgebakende steunzones, de 3 zones die momenteel in Vlaanderen zijn afgebakend, bevatten alle bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rondom Ford Genk, rondom de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout en rondom de gemeente rondom Zaventem-Vilvoorde waar ook enkele bedrijven hun werkgelegenheid zwaar hebben afgebouwd.