ov kaart met korting meereizen

krijg je deze dus gratis. Checkt men in bij een andere mediamarkt btw kortingsdagen vervoerssoort (bijvoorbeeld van trein naar stads- en streekvervoer dan is dat een nieuwe reis. Wellicht dat er volgend jaar iets veranderd in het pakket. Dit instaptarief (borg) verschilt per vervoerder en loopt van 4, tot. Wettelijke bepalingen bewerken De Wet personenvervoer 2000 regelt onder meer de regionale tariefvrijheid. Bij verstoringen mag men in principe zonder bijbetaling een andere reisweg volgen. De kaart wordt dan zo snel mogelijk naar je huisadres opgestuurd. Voor vrij reizen is men aangewezen op het Netabonnement dat zelfs nog flink duurder is dan de eersteklasversie van Dal Vrij voor de trein. 15 Basis- en kilometertarief bewerken Bij reizen op saldo begint de reissom met een basistarief (ook wel opstaptarief, niet te verwarren met het hierboven besproken instaptarief, de borg).

Dal Voordeel: jaar treinen met 40 korting buiten de spits voor OV -chipkaart - Home, reizen met saldo

Restitutie bij fouten bewerken Doordat het OV-chipkaartsysteem complex is, neemt de kans op fouten toe. Uitcheck gemist bewerken Tussen januari en juni en tussen juli en december mag een kaarthouder voor maximaal drie ritten per vervoerder saldo terugvragen. Je kan een duplicaat aanvragen in het station waar je vroeger reeds je aanvraag indiende. Sneltram met OV-chipkaart reclame. Het gaat om een automatische hernieuwing tegen betaling van het maakloon, de aanvrager moet dus niet opnieuw het bewijs leveren dat hij de uitgiftevoorwaarden vervult. Vaak worden er dan bij het busstation verplaatsbare chippalen geplaatst. De kaart koop je per maand of per jaar. In het buitenland verblijvende Belgische gezinsleden met tijdelijke verblijfplaats in Belgi De aanvragen, vergezeld van een uittreksel uit de bevolkingsregisters met de samenstelling van het gezin, mogen op ongezegeld papier ingediend worden. Kinderen van 18 tot 25 (die deel uitmaken van een familie met minimum 3 eigen kinderen) en aan kinderen en ouders waaraan een tijdelijk recht op de korting werd toegestaan (bv: samenwonenden en hun kinderen) deze kaarten moeten elk jaar hernieuwd worden.